ما با شما مشاوره و از شما در خصوص موارد ذیل و دیگر سئوالاتی که دارید، حمایت میکنیم:

•             اشتغال به کار در حوزه موسیقی

•             پذیرش و به رسمیّت شناختن شهادتنامه ها

•             تقاضانامه نوشته کردن در خصوص کمک مخارج و ارتقاء

•             صندوق کمکهای اجتماعی برای هنرمندان

 

ساعات کار اداری ما

روز دوشنبه از ساعت دوازده ظهر لغایت پنج بعد از ظهر و همچنین طبق قرار قبلی

Montag von 12:00 bis 17:00 Uhr

جهت قرار مُلاقات قبلی لطفا از طریق این پست تخنیکی/ایمیل [ E-Mail] اقدام کنید.

 

شخص مُتصدّی امور: وسیم مقداد [Wassim Mukdad]

E-Mail: mukdad@landesmusikrat-berlin.de


دفاتر مُشاوره و پیشنهادات همکاران تعاونی

مُشاوره در دفتر کمکهای امور ثقافتی  [Kulturförderpunkt Berlin]

دفتر کمکهای امور ثقافتی برلن به منظور سمتگیری و انتخاب راه و طریقه به گونه مُفتکی در خصوص امور مخارج پروژه ثقافتی، پیشنهاداتی را عرضه میکند. در دو روز و چهار روز پنجشنبه در هر ماه، امکان این وجود دارد که جهت سمتگیری و انتخاب راه و طریقه در دفتر کمکهای امور ثقافتی برای مشاوره در کنار ترجمانی به لسان عربی همراهی شوید.

به منظور ثبت نام (حدّاقل یک هفته از قبل) تمنا میکنیم که از طریق پُست تخنیکی/ایمیل [E-Mail] با ذکر توضیحات در خصوص امیال و خواسته هایتان اقدام کنید.

________________________________________

 

برلن موندیاله [Berlin Mondiale]

برلن موندیاله، شبکه ای میباشد که از پسران و دختران تعلیمگر و همچنین دختران و پسران هنرمند تشکیل شده است و امور اجرایی شهری را در بستر مسائل مهاجرت، پناهندگی و نفی بلد انجام میدهد. در بین مُشارکین سازمانهای ثقافتی، هم موسسات بزرگ دولتی و موسسات تحت حمایت شرکت دارند هم کارگاههای تولیدی صحنه های آزاد مُشارکت دارند. آنها در شاخه های هنرهای تجسّمی، فیلم، ادبیّات، موزه، موسیقی، تیاتر موزیکال، رقص و تئاتر گویا/کارآیی سیستم فعالیّت میکنند. 

برلن موندیاله کوشش میکند تا انسانهایی را که پسزمینه های مُهاجرتی- و گریختن از وطن را دارند، راه ورود آنها را به حوزه های کار کردن و اشتغال در عرصه هنر- و حیطه های ثقافتی هموار کند و همچنین مکانهایی را آماده و طراحی و تزئین و افتتاح کند. موسسه برلن موندیاله به حیث مرکز جامع و با صلاحیّت و توانمند- و محلّ امور مُشاوره در هر کجا که شما لازم و ضروری بدانید- غالبا به گونه همراهی کردن در امور پروژه از طریق مُشاوره، ترجمانی یا راهنمایی کردن در خصوص موضوعات مُشخّص همکاری میکند. همچنین امور معاشرت و دیدار شبکه ای را برای همه مُشارکین امکانپذیر میکند که قصد دارند کورس تکمیل تحصیلات- و مراوده و مُعاشرت با دیگران داشته باشند-. برلن موندیاله، موسسه ایست که اساس و پایه آن، انعطاف پذیر است و بیش از هر چیز دیگر در تبادل نظر با همدیگر انکشاف و رُشد میکند. جهت اخذ معلومات بیشتر میتوانید به صفحه اینترنتی [Webseite] مُراجعه کنید.

________________________________________

 

فیلارمونیک برلن- تدابیری برای مُهاجرین

فیلارمونیک برلن مایل است انسانهایی را که تجربه گریختن از وطن را دارند، از صمیم قلب دعوت کند تا با فیلارمونی به حیث محلّ و ارکستر و دنیای موسیقی آشنا شوند. پیشنهاد و روی سخن ما با اطفال، نوجوانان و کلانسالان است. از توزیع کارت ورودی مُفتکی برای رفتن به کنسرت تا مُشارکت فعّال در پروژه خلّاق و توام با فکر حمایت و پُشتیبانی میکند. مشارکین میتوانند به موسیقی گوش کنند یا اینکه همراهی کنند یا اینکه فقط یک مرتبه جهت مُلاقات بیایند یا برای مدّت طولانی حضور داشته باشند.

ما با پیشنهادات خودمان مایلیم با انسانها ملاقات و مُراوده داشته باشیم و همچنین بتوانیم استعدادها و قابلیّتهای فطری انسانها را کشف کنیم و آنها را حمایت و ارتقاء دهیم؛ آنهم با حمایت کردن از طریق تبادلات خلّاقانه موسیقی. مُضاف بر اینها ما مایلیم که امکان دراز مُدّتی را  به منظور پیوستگی و همبسته شدن شبکه ای با انسانها از هر گونه گروه سنّی ایجاد کنیم.

شما میتوانید با مراجعه به صفحه اینترنتی [Initiative für Geflüchtete.] در خصوص پروژه ما، نظری اجمالی بیفکنید.

________________________________________

کمیسیون موسیقی برلن Berlin Music Commission

امور تمرینات و کمک کردن و تعلیم دادن در دفتر اقتصاد موسیقی در ساعات کار اداری وجود دارد. در این باب، موضوع به حول و حوش شبکه ای اجتماعی و آزاد به منظور تبادل نظر، مُشاوره و تجزیه و تحلیل مُشکلات میچرخد. در برگزاری مُرتّب و مُنظّم مراسم و جلسات ماهیانه از مُتخصّصین اناث و ذکور در خصوص موضوعات مطروحه پُرسان میشود و ضمنا در باره «فعالیّتهای تکمیلی خلّاق و ارزشمند» بحث و گپ و پاسخ داده میشود. اساس موضوعات بحث کردن در خصوص استراتژی انکشاف، مشاوره توام با همکاری و تعاون، مُشاوره در خصوص ارتقاء و کمک مخارج، الگوهای تامین مالی، حقوق مالک، بهترسازی روند کار و مدیریّت است.

سهمیه اندک به جهت صندلیهای نشیمن برای موسیقدانان در چارچوب پروژه «معلومات در باب بازار موسیقی برلن» رزرو شده است. چنانچه شما نیز تمایلی به رزرو کردن دارید، لطفا با نشانی پُست تخنیکی/ایمیل [mukdad@Landesmusikrat.de] مکاتبه کنید.

جهت اخذ معلومات بیشتر در باره مراسمی که قرار است برگزار شوند، میتوانید به این صفحه اینترنتی [hier] مُراجعه کنید.

________________________________________

 

کرآید برلن [CreAid Berlin]- مُهاجرت و خلاقیّت

کرآید [CreAid] یک امکان و سکّویی است که هدفش، ارتقاء دادن و ادغام اجتماعی و کمک کردن به انسانهای مُهاجر میباشد.

امکان هذا از نتایج همکاری و تعاون مابین شبکه اجتماعی کمیسیون موسیقی برلن، کمیسیون کلاب برلن، شرکت تعاونی فلوکس اف. ام [Flux FM]، آکادمی موسیقی ناحیه برلن، استودیو ریورساید [Riverside Studios]، موسسه موقوفه آینده برلن [Stiftung Zukunft Berlin] و دیگر موسسات به وجود آمده است. مقصود این است که در روند همکاری و حمایت از طرف دفتر اجرایی مجلس سنا به منظور توسعه و انکشاف اقتصاد، تخنیک و تحقیق باید شبکه ای اجتماعی ایجاد و تشکیل شود؛ یعنی شبکه ای که بتواند به موسیقیدانان مُهاجر در برلن جهت اشتغال به کار کمک کند.

E-Mail: contact@creaid-network.berlin

________________________________________

 

پوهاند هنرها، کالج کاریر برلن [Berliner Career College]: تعلیم هنرمندان با هدف اشخاص حرفه ای پروریدن

پروژه تعلیم هنرمندان با هدف اشخاص حرفه ای پروریدن [ARTIST TRAINING for Professionals]، پیشنهادی است جهت تکمیل تعلیمات در کالج کاریر برلن [Berliner Career College] به منظور تعیین صلاحیّت، مُشاوره و اتّصال و ارتباط هنرمندان اناث و ذکور در تبعید. در متن سه اعلامیه چاپ و توزیع شده  از ماه ژوییه سال 2018 میلادی لغایت ماه مارس سال 2020 میلادی در کنار الگوی-پایه ای به همراه معلومات توضیحی اساسی، تعداد چهار الگوی استخواندار معلوماتی و امکانهای تماس گرفتن در حیطه های ذیل پیشنهاد شده اند: موسیقی، هنرهای تجسّمی، هنرهای نمایشی و فیلم. شبکه اجتماعی-اونت [Networking-Event] امکان این را ایجاد کرده است که نخستین تماسهای علیحده به گونه مُجزّا باشند. مُشاوره به وضعیّت فردی و شخصی اتّکا میکند. اهداف مورد نظر بر این پایه هستند که شبکه ارتباطات اجتماعی را در دفتر اقتصاد خلاقیّت- و ثقافت برلن از طریق آشنا شدن با موسسات و دیگر همکاران اناث و ذکور به وجود آورد و همچنین در جهت استحکام بازار موسیقی برلن و نقاط استراتژیک در هر یک از ابعاد هنری کوشش کند.

________________________________________

 

موزیک پول برلن [Music Pool Berlin]

موزیک پل برلن [Music Pool Berlin]، دفتریست به منظور رتق و فتق کردن امور خالقین موسیقی در برلن. دفتر هذا با شما مشاوره میکند و همچنین به شما معلوماتی را در خصوص ادامه تحصیل دادن، تعلیم دیدن و تماس با شبکه های اجتماعی در اختیارتان میگذارد تا بتوانید در امور اقتصاد موسیقی کامیاب و موفقیّت داشته باشید.

جهت اخذ معلومات بیشتر به این صفحه اینترنتی [ hier] مراجعه کنید.

________________________________________

 

تورینگ آرتیستس [Touring Artists]

صفحه معلومات اینترنتی به منظور مراودات و مناسبات بین المللی هنرمندان اناث و ذکور و همچنین خلاقیّتها تشکیل شده است. هنرمندان اناث و ذکور، این امکان را دارند که به گونه علیحده و انفرادی در خصوص پروژه های بین المللی مُشاوره کنند و به جهت محلّ کار و شُغل خود در خارج، ادّعا و تقاضا کنند. پیشنهاد مُشاوره از طریق دفتر تورینگ آرتیستس [touring artists ]، گونه ای همکاری و تعاون مابین IGBK و ITI و همچنین شبکه اجتماعی ثبت شده SMartDe-Netzwerk برای خلاقیّتها به وجود آمده است.

________________________________________

 

اُروو هائوس [Orwo Haus]

دفتر[Das Bandbüro Berlin ] پروژه ایست که به اتّحادیّه ثبت شده اُروو هائوس [ORWOhaus e.V.] تعلّق دارد و به آمریّت موزیک بورد برلن [Musicboard Berlin] فعالیّت میکند. دفتر هذا باید در حقیقت به حیث مرکز و محلّ رتق و فتق کردن جهت امور مشاوره و اطّلاعات در خدمت باند مذکور از حومه برلن باشد. به عبارتی دقیقتر، اتّحادیّه ثبت شده اُوور هائوس [ORWOhaus e. V.] مایل است که در  همراه شدن با مُجتمع باندبورو [BANDBÜRO] و هنرمندان تازه نفس در تمام رسته های ارتقا و پیشرفت و همچنین امورات اجرایی و مُهم روزمره همکاری کند.

________________________________________

 

مرکز ست.آ.فا مخصوص وساطت مابین هنرمندان [ZAV Künstlervermittlung]

بسته خدماتی مرکز ست.آ.فا [ZAV Künstervermittlung] مخصوص وساطت مابین هنرمندان است، هم اکنون به بخشهای مختلف تقسیم شده است. دفتر هذا به امور مُشاوره در خصوص کاریابی هنرمندان اناث و ذکور کوشش میکند تا آنها چانس خود را در بازار کار و اشتغال بیازمایند. دفتر موصوفه همچنین برای فعالیّتهای هنرمندانه بر روی صحنه، موقع فیلم گرفتن- یا تولید پلانهای تلویزیونی، در موقع اجرای اُپرا یا کار موزیکال به حیث اُرکستر نوازنده و همچنین به حیث هنرمندان و موسیقدانهایی که سرگرمی فراهم میکنند، و همچنین نقش ایفاکنندگان و بازیگران، مُدلها و چیزهای دیگر خدمات خود را عرضه میکند. مضاف بر اینها، مشاوره نیز میکند و از طریق مرکز ست.آ.فا کوشش میشود که مابین هنرمندان اناث و ذکور از حیطه شغل کارگردانی، فیلمبرداری، دکوراسیون، امور نورافکنی و صدا برداری وساطت کند. 

مرکز ست.آ.فا با خدمات در حیطه امور صحنه، ارکستراسیون، فیلم- و تولید پلانهای تلویزیونی و همچنین کاردهندگان در عرصه هنرهای نمایشی میتواند هر لحظه که تقاضا شود، اشخاص اناث و ذکور مُستعد را معرفی کند.

جهت اخذ معلومات بیشتر میتوانید به این صفحه اینترنتی [ hier] مراجعه کنید.

________________________________________

 

اسکیل فرید [SKILLFRIED]

اسکیل فرید [SKILLFRIED]، محّل شبکه اجتماعی تخنیکی (دیجیتالی) است؛ یعنی جایی که موسیقیدانهای اناث و ذکور میتوانند به گونه خلّاقانه در حوزه موسیقی با یکدیگر مرتبط و مناسبات داشته باشند. اشخاصی که کدام صفحه اینترنتی شخصی را ندارند، میتوانند با چند بار کلیک کردن بر روی صفحه اینترنتی اسکیل فرید [SKILLFRIED] به حیث هنرمند، پروژه شخصی خودشان را مفتکی عرضه کنند و قوّه و توانایی همکاران اناث و ذکور جدید را از جهت پروژه آتی پیدا کند. فرقی نمیکند که آیا تولیدات به گونه صفحه گرامافونی باشند یا به گونه کلیپهای موسیقی یا شیوه ها و طریقه های جدید که رواج دارند.

اسکیل فرید [SKILLFRIED] از طرف مجلس سنا برلن (امور ثقافت و قاره اروپا) و همچنین از طرف  صندوق کمک مخارج و ارتقاء اروپا به منظور انکشاف ناحیه ای (EFRE) حمایت و تامین مالی میشود. هدف این است که  برای خالقین هنر، میدانی- و عرصه ای آفریده و تقدیم شود که بتوانند به گونه حرفه ای به تولید موسیقی همّت کنند.

جهت اخذ معلومات بیشتر میتوانید به این صفحه اینترنتی [hier] مراجعه کنید.

________________________________________

 

ور.دی [Ver.di]-بخش مطبوعات و رسانه های تخصّصی ناحیه، هنر و صنعت برلن

براندنبورگ [Brandenburg]- گروه تخصّصی موسیقی

ور.دی [Ver.di] در خصوص مشاغل و شاخه های مربوط به موسیقی، تجربیات و دانشهای تخصّصی را جمع آوری میکند. به حیث اتّحادیّه کارگران برای علایق کارگران اناث و ذکور و همچنین شاغلین اناث و ذکور که خودکفا هستند، فعالیّت و مبارزه میکند. در همکاری و تعاون با شورای موسیقی ناحیه برلن، اتّحادیّه ور.دی در باب پیشنهادات مشاوره ای که وجود دارند؛ مخصوصا در حیطه تاسیس امکان خودکفایی، حقوق مالک و مُشاوره در امور اجتماعی، جلساتی را برگزار میکند. برگزاری سمینارها که از طریق پروژه ما تامین و وساطت میشود، جهت استفاده برای موسیقیدانهای اناث و ذکور، مُفتکی است. شورای موسیقی ناحیه، به اشخاص همراه در گروههای هدفمند به منظور مصاحبه و گپ مُشاوره ای، خدمات ترجمانی را عرضه میکند یا اینکه به حیث واسطه ترجمانی کمک میکند.

________________________________________

 

مشاوره در خصوص اقتصاد خلّاق

جهت مُشاوره در خصوص اقتصاد خلّاق، راهنمایی و مُشاوره مفتکی به منظور آشنایی با راه و رسم آن عرضه میشود و همچنین معلومات و اطّلاعاتی را در باب ارتباط با شبکه های اجتماعی که حول و حوش موضوع خودکفایی هستند، معرفی و پیشنهاد میشوند.

دیگر اینکه، اتّحادیّه هذا از مقاصد تاسیس کردن تا شرکتهایی که وجود دارند، مُشاوره در خصوص اقتصاد خلّاق از انسانهایی که باشنده برلن هستند و در وضعیّت خودکفایی کار میکنند و به گونه آزاد، خلّاقیّت و ابتکار دارند، حمایت و پشتیبانی میکند. مضاف بر اینها، دفتر مُشاوره در خصوص اقتصاد خلّاق به موضوعاتی که اهمیّت دارند و مُهم هستند و در جهت انکشاف میباشند در چارچوب برگزاری مراسم ذیربط به گونه مثال وارکشاپ [Workshop] و شبکه های اجتماعی فعالیّت و پشتیبانی میکند.

پیشنهاد مُشاوره ای که مُفتکی است، در ولسوالی برلن مشمول همه اشخاص خودکفا و انسانهایی میشود که به گونه آزاد، خلاقیّت و ابتکار دارند و در جست و جوی پیشنهادات مُناسب یا همکارانی هستند که در ولسوالی برلن مُتصدّی و ذیربط باشند تا بتوانند امور خودکفایی را پیش ببرند و از آن بهره برداری کنند.

جهت قرار قبلی و ترمین میتوان مستقیما از این طریق [hier] اقدام کرد.

________________________________________

 

کلاب کمیسیون/کلاب سانسولت [Clubcommission/Clubsonsult]

شرکت «کلاب سانسولت [Clubsonsult]»، شرکتی مُشاوره ای است که به اتّحادیّه کلاب کمیسیون [Clubcommission] برلن مُتعلّق است. ترکیبی از همبستگی برگزارکنندگان کلاب-، جشنها- و وقایع ثقافتی در برلن است.

کلاب سانسولت [Clubsonsult] به جهت مثال به سئوالات در خصوص تاسیس کلاب، صورتحساب نوشته کردن به طریق GEMA، راهنمایی و پیشنهاد عرضه کردن به هدف پلان ریختن به منظور برگزاری مراسم و همچنین در حیطه پروژه های ثقافتی شما از ابتکارات آزاد و خلّاق حمایت میکند.

برای اعضا کلاب، مشاوره به گونه مفتکی است. جهت اخذ معلومات بیشتر میتوانید به این صفحه اینترنتی [hier] مراجعه کنید.

________________________________________

 

مرکز خدمات خلّاقانه [Creative Service Center]

در نخستین مُشاوره که تقریبا یک ساعت طول میکشد و مفتکی است، میتوان در باب خواسته ها و آرزوهای شما مشترکا گپ زد و بحث کرد و ماهیّت قضیه را روشن کرد تا بتوان تصمیم گرفت که چه نوع روش و طریقتی صحیح و کامیاب است. ترکیبی از پیشنهادات به منظور ادامه تعلیم و همچنین مشاوره همراهی و همپایی که اکثرا کلان ترین و با دوام ترین موفقیّتها و کامیابیها را نصیب آدم میکند.

قرار قبلی و ترمین [Termine] را میتوانید شخصا با مرکز خدمات خلّاقانه [Creative Service Center] تعیین کنید- هم به جهت نخستین مشاوره مفتکی، هم به جهت همراهی و همپایی یا مشاوره تخصّصی.

مشاوره ها و استعلام را میتوان به لسانهای مختلف اجرا کرد؛ مخصوصا به لسان انگلیسی و لسان فرانسوی.