بازار شُغل موسیقی در برلن

معلومات در خصوص بازار شُغل موسیقی در برلن - مشاوره شخصی و همراه شدن

اهداف پروژه

در خصوص پروژه «معلومات در خصوص بازار شُغل موسیقی – مُشاوره شخصی و همراه شدن»، شورای موسیقی ناحیه، شبکه خدماتش را برای پسران و دختران موسیقیدان، شایان خدمت و بهره برداری میداند؛ یعنی برای کسانی که مجبور بوده اند از خاطر دلایل سیاسی یا گریز از چنگال تنشهای مُسلحانه، وطن 

برای دختران و پسرانی که جدیدا به خاک کشور جرمنی آمده اند، خیلی سخت است که بتوانند با نظری اجمالی در خصوص بازار شُغل موسیقی در برلن معلومات اخذ کنند. همچنین معلومات در باب حدّاقل انتظارات در حوزه مدارک و شهادتنامه های صوری یا سطح هنری کم است به گونه مثال: عِلم داشتن در خصوص امکانهای مُختص آن. همچنین اساسات و محتوای تعلیم موسیقی، کمک مخارج، صندوق کمکهای اجتماعی به هنرمندان یا کمکهای لازم در خصوص خودکفایی و پایداری. تجاربی که در بازار شُغلی در وطن جمع آوری شده اند، اکثر اوقات نمیتوان از آنها بهره برداری کرد. اضافه میشود که مُشکلات عمومی به گونه تقاضا نامه نوشته کردن از خاطر مُجوّز کار یا سئوالات مربوط به بیمه را نیز باید در نظر گرفت.  

چالش های معمولی

ما با شما مشاوره و از شما در خصوص موارد ذیل و دیگر سئوالاتی که دارید، حمایت میکنیم:

  • اشتغال به کار در حوزه موسیقی
  • پذیرش و به رسمیّت شناختن شهادتنامه ها
  • تقاضانامه نوشته کردن در خصوص کمک مخارج و ارتقاء
  • صندوق کمکهای اجتماعی برای هنرمندان
پیشنهاد مشاوره ای ما

شخصاً آنها را به مراکز مشاوره، مقامات و سایر قرار ملاقات ها همراهی می کنیم و از این طریق موانع را از نظر محتوا و زبان از بین می بریم. ما همچنین اطلاعات و تماس های گسترده ای در مورد سؤالات مربوط به شروع یک حرفه و زندگی موسیقی برلین در این وب سایت ارائه می دهیم. ما همچنین می خواهیم شبکه خود و پیشنهادات شرکای همکاری خود را در اختیار نوازندگان قرار دهیم

Unser Podcast zum Beratungsangebot
شریک همکاری

پروژه هذا از طرف پلان ولت اُفنِس برلن [Weltoffenes Berlin]، وابسته به دفتر اجرایی مجلس سنا در خدمت امور ثقافتی و قاره اروپا، پشتیبانی و حمایت میشود.

رویدادها و تاریخ ها