Добровільне страхування на випадок безробіття – відносини обов’язкового страхування за заявою

Багато засновників стартапів мають можливість продовжувати оформляти обов’язкове страхування у Федеральній агенції з працевлаштування на випадок безробіття за заявою. Обов’язковою умовою є те, що самостійна робота виконується щонайменше 15 годин на тиждень і що протягом останніх 24 місяців перед початком самозайнятої роботи щонайменше 12 місяців було сплачено за обов’язковим страхуванням на випадок безробіття або отримувалися компенсаційні виплати.

Засновники стартапа повинні подати заяву до своєї відповідальної агенції з працевлаштування протягом трьох місяців після заснування компанії. Однак зазвичай «відносини обов’язкового страхування за заявою» можна скасувати лише через п’ять років. Однак страхування припиняється, коли припиняється самозайнятість.

Щомісячна плата в 2017 році становить 89,25 євро (захід) або 79,80 євро (схід) на місяць. Засновники стартапу повинні сплачувати внесок лише в рік, коли вони починають самозайнятість, і в наступному календарному році, який базується на 50 відсотків базової суми. Це означає, що кожен, хто заснував стартап в 2017 році, заплатить 44,63/39,90 євро в 2017 і наступному році. Допомогу по безробіттю I з продовженням страхування можна отримати після сплати внесків принаймні дванадцять місяців (право на допомогу триває 6 місяців). Період виплати подовжується залежно від тривалості виплати до максимального розміру, пов’язаного з віком.

Розмір допомоги розподіляється залежно від кваліфікації. Основою для визначення умовної зарплати є чотири кваліфікаційні групи, розділені на категорії без професійної підготовки, учнівства, ступеня технікуму/майстра, університету/технічного коледжу (§ 132 SGB III).

Залежно від кваліфікаційного рівня, дітей, яких слід брати до уваги, і відповідної податкової групи, існують різні розміри допомоги по безробіттю.

Джерело: Hubatschek, Bernd: «Відкриття власної справи», в: http://www.mkk-consult.de (пошук 10.12.2018 р.).