İşsizlik, Kendi İş Yerini Kurmak ya da Serbest Çalışmak

Agentur für Arbeit (iş ve işçi bulma kurumu), kendi iş yerini kurmak ya da serbest çalışmak isteyen sanatçılara maddi destek vermektedir fakat, bu paraya sadece işsizlik parası 1`i almaya hakkı olanlar başvurabilmektedirler. Bu hakkı elde etmek için § 117 ff SGB III` deki koşullar yerine getirilmeli, yani işsizlik başvurusu yapmadan en az iki yıl öncesine kadar ve minimum on iki ay boyunca sosyal sigortalar ödenerek çalışılmış olunmalıdır.

İşsizlik Parası ve Ek İş

Haftada on beş saatin altında çalışıldığı sürece, işsizlik parasının yanında, yan gelir parası almak da mümkündür. Buna ek olarak elde edilecek kazançlar, net kazanç üzerinden hesaplanmakta yani 165 Euro kesintisiz kazanılabilmektedir (vgl. § 141 SGB III). Eğer ek gelir bu sınırı aşarsa, bu para, işsizlik parasından düşülmektedir.

İşletme masrafları, gelir oranının yüzde 30`u olarak ya da teferruatlı beyan verilerek düşülebilmektedir. 

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

İşsiz olarak yapılan her ek iş gecikmeksizin ve talepte bulunulmadan bildirilmeli ya da ek iş yapıldığı süre içerisinde iş ve işçi bulma kurumundan ayrılınmalıdır. Bu süreç içerisinde bildiri ve bilanço yükümlülüğü ortadan kalmaktadır fakat, sağlık sigortasını kendi üstlenme yükümlülüğü doğmaktadır. 

Quell: http://www.mkk-consult.de/