İşsizlik sırasında firma kurmak için ek para yardımı alarak işsizlikten statüsünden çıkmak

 

Bu parayı almak için ön koşul, başvuru yapan kişinin İşsizlik Parasi 1`i almaya hakkının olması, en azından 1 gün boyunca bu parayı almış olması ve minimum daha 150 günlük işsizlik parası alma fırsatının bulunması gerekmektedir. Eğer son 24 ay içerisinde kendi iş yerini kurmak için herhangi başka bir fon ya da ek paraya başvurulmuş ise, bu yardıma başvurma hakkı ortadan kalkmaktadır.

Serbest mesleğe geçme süresi içerisinde, alınan işsizlik parasının yüksekliğine bağlı olarak, 6 ay boyunca verilen para desteğine ek olarak, sosyal güvence için harcanacak paralar için de toplam 300 Euro planlanmıştır. Bu altı ayın sonrasında, buna dokuz ay daha eklenecek ek fon başvurusu yapılabilmektedir. Bu süre içerisinde de aylık, toplamda 300 Euro verilmektedir ve bu paranın vergiden düşülme zorunluluğu yoktur. Eğer bunun yanında halen işsizlik parasına ihtiyaç duyulursa bu, verilen fondan birebir düşülmektedir.

İş kurmak için başvurunun, iş ve işçi bulma kurumuna yapılması ve başvurunun yanında mesleki alanda yeterliliğin kanıtlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra kurulacak iş yeri için bir iş planının, iş sahası araştırmasının, sermaye gerekliliğinin ve finansman planının onaylanmış olması da gerekmektedir. 

Quell: http://www.mkk-consult.de/