Hangi çeşit gelirler vergi dairesini ilgilenmektedir?

Serbest meslek sahibi olanların gelirlerinin vergi bağlamindaki ismi „Betriebseinnahmen“ yani „işletmenin girdileri“dir. Sanatçıların ve gazetecilerin en sık görülen işletme girdileri şekli örmegin;

 • Serbest meslek ücreti (Honorare)
 • Genel giderler (Spesen)
 • Topluluklardan alınan bağış ya da ek paralar
 • Yarışmalardan kazanılan ödül paraları (Bir sanatçının ürettiği eserden kazanılan ödüller, örneğin Nobel ya da Pulitzer ödülü gibi ödüller vergiden muaftir.)
 • Alınmış olan katma değer vergileri (KDV) 

Iş yeri kurma panları için temel bilgiler (Sadece en önemli olanları)

 • İsmi, konusu, kanuni çerçevesi
 • İş yerini kuracak olan kişilerin bilgileri ve mesleki ön koşulları.
 • Ön ögörülen personel yapilandirmasi.
 • İş yerinin kısa tanımlaması (Ev içerisinde bulunan bir çalışma odası mı, kiraya tutulacak bir yer mi, yoksa ortak bir çalışma alanı mi vs.)

Neleri Vergiden Düşürebilirim?

Serbest meslek alnında yapılan işteki hemen hemen bütün giderler, vergi dairesi tarafından iş yeri masrafı olarak kabul edilmektedir ama bunun için satış kontratı, faturalar gibi makbuzlara ihtiyaç vardır. Mesleki giderlerde örneğin aşağıdaki giderler vergiden düşülebilir;

 • Posta ücretleri, büro ve fotğraf materyallari, fotokopiler vs.
 • Büro masrafları (Meslekle ilintili ev içerisinde kurulmuş bürolarda, kira, elektrik ve aidat masrafları, evin ve iş yerinin yüz ölçümü oranları hespalanarak vergiden düşülebilir.)
 • İletişim ücretleri (Telefon / İnternet)
 • Hesap işlem ücretleri (İş yerinin hesabı)
 • İş ile alakalı kullanıldığı sürece kitaplar, dergiler ve gazeteler.
 • Sendikalara ödenen aidatlarç
 • Araç ücretleri (yolculuk defteri tutulması önerilir.)
 • Seyahat ücretleri, örneğin; Demir yolları, taxi, yiyecek, içecek ve kalacak yer ücretleri.
 • Ağırlama masrafları, mesela iş yemeği faturaları.
 • İşletme danışmanlık ve vergi danışmanı ücretleri gibi.

Diğer vergiden düşürülebilecek noktalar ise özel harcamalar mesela, belli sigortalar, kilise vergisi, meslek için alınan eğitimler vs. olabilmektedir.

Ciro yapmadan Ciro Vergisi

Kazanç yapar yapmaz vergi ödeyip ödenmeyeceğini ve ne zaman ödenip ödenmeyeceğini bilmek gerekmektedir.

Serbest meslek çalışanı olarak yazılan her fatura için katma değer vergisi talep edilmeli ve bu vergi, vergi dairesine iletilmelidir. Normal gelir vergisi %19 olup, indirimli vergi % 7`dir. İndirimli vergi telif hakkı bulunan eserler ya da hizmetler için geçerlidir, bu yüzden de sanatçı ve gazetecilerin bir çogu % 7 oranında vergi ödemektedir.

Eğer yıllık kazanç 17.500`ün altında ve bir sonraki yıl da tahmini 50.000`in altında ise „küçük işletmeci“ (Kleinunternehmer) olarak geçmekte, bunla birlikte de vergiden muaf olunmaktadır. Ama istenirse başvuru yapılarak küçük işletmeci olarak da vergi ödenebilmektedir çünkü bu durumun da getirileri olabilmektedir. Burada ödenen gelir vergisi, mesleki alanda verilecek vergiden düşülebilmektedir. Eğer bu vergi ödenmeye karar verilirse, beş yıl boyunca bu vergi ödenmek durumundadır.

Serbest meslek alanında iş kuran olarak, satış vergisi ön kayıdı (Umsatzsteuervoranmeldung) aylık olarak vergi dairesine verilmelidir. 

Quell: http://www.mkk-consult.de/