کمکهای نقدی برای پروژه های موسیقی

 

دفتر کمکهای ثقافتی برلن

 

دفتر کمکهای ثقافتی برلن از طریق صفحه اینترنتی مختص خودش، اطّلاعات کثیری را در اختیار علاقمندان گذاشته است که در جست و جو برای پیدا کردن حامیان مناسب کمکهای نقدی از جهت اجرای پروژه، تقاضانامه نوشته کردن، تشریح پروژه اجرایی یا همچنین تیار مخارج- و پلان تامینات مالی کمک میکند. مضاف بر اینها، در صفحه اینترنتی هذا میتوان آرشیو مُشخّصات پلانهای حامیان را به همراه شرحنامه و توضیح لغات در حیطه مجتمع حامیان پیدا کرد.

www.kulturfoerderpunkt-berlin.de

مرکز اطّلاعات موسیقی جرمنی

 

در صفحه اینترنتی مرکز اطّلاعات موسیقی جرمنی، فهرستی وجود دارد که موسسات حمایت کننده را که در حوزه موسیقی فعّال هستند، نشان میدهد. در این حوزه، هم موسسّات موقوفه با تمرکز بر امور موسیقی سهیم هستند و هم موسّساتی که در دیگر حوزه های ثقافتی و هنر فعّالیّت میکنند.

www.miz.org/institutionen/stiftungen

مرکز موقوفات جرمنی

 

مرکز موقوفات جرمنی بیش از یک صد اداره اوقاف را سرپرستی میکند. با استفاده از صفحه اینترنتی مُتعلّق به خودشان میتوان اداره جات اوقاف را جستجو و پیدا کرد؛ یعنی اداره جاتی که کمکهای نقدی یا بورس تحصیلی جهت پروژه های موسیقی پیشنهاد میکنند.

www.deutsches-stiftungszentrum.de/ueber_uns/faq/foerdersuche

پلان حمایتی و تقویت موسیقی برلن

 

دفتر اجرایی امور ثقافتی مجلس سنا برلن از پروژه های موسیقی؛ مخصوصا در حوزه موسیقی نو (موسیقی معاصر، موسیقی سنّتی و کلاسیک و مُدرن یا هنرهای صوتی) و همچنین گروهای آوازه خوان حمایت میکند. همچنین از پروژه هایی که در حوزه موسیقی جاز هستند، حمایت میکند و بورس تحصیلی میدهد و ضمنا مکانهایی را جهت تمرین کردن در اختیار متقاضیان میگذارد. پروژه های موسیقی در خصوص پلانهای تحت حمایت رده های زیردست محسوب میشوند (پروژه های ثقافتی، مبادلات بین المللی ثقافتی و حمایت کردن از موسیقیدانهای اناث).

www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/foerderprogramme/musik

هیئت موسیقی  [Music Board]

 

هیئت موسیقی برلن، یک شرکت با مسئولیّت محدود است که از پلانهای موسیقی پاپ در برلن حمایت میکند و  مشمول کلّیّه انواع و اقسام موسیقیهای عوام پسند میشود.

در این مورد از ایده های جدید حمایت میشود و پروژه، واقعیّت اجرایی خواهد داشت. به کمک پنج نوع پلان متفاوت حمایتی (سکّوی ارتقاء شغلی برلن [Karrieresprungbrett Berlin]، موسیقی پاپ در کیتس [Kiez]، جشنواره ارتقاء [Festivalförderung]، بورسهای تحصیلی و مقرها، ارتقاء و حمایت)، شرکت با مسئولیّت محدود هیئت موسیقی برلن فعالیّت میکند و هدفش این است که خالقین موسیقی را در صحنه های موسیقی پاپ برلن [Popmusikzene] تشویق و ترغیب کند تا بتوانند ایده های جدید را توسعه و گسترش دهند و طرحهای تازه ای را آزمایش و تجربه کنند.

 www.musicboard-berlin.de